13 oktober 2010

Mooie items

Al deze items uit het beeld van James Merrell lijken met zeer veel zorg geselecteerd, opgeknapt en bij elkaar gezocht tezijn. Ondanks ook wat donkere kleuren lijkt dit beeld toch te zweven. Prachtig!
All these items from this James Merrell image seem to be selected, restored and combined with great attention. Dispite some darker colours the image still seems to float. I love it!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten