25 juli 2011

12:00 hrs, a moment of silence

Waarom denken sommigen dat geweld een middel is om je boodschap over te brengen? Vol ongeloof keken we afgelopen weekend naar de gebeurtenissen in Noorwegen. Ik wens de Noren saamhorigheid en moed om dit verschrikkelijke gebeuren een plekje te geven. En de dader, laten we daar NIET teveel aandacht aan besteden. Het beangstigd me dat anderen hierdoor weer op ideeën kunnen komen. Vanmiddag om 12 uur nemen wij ook een minuut stilte in acht.
Why do some think that violence is a medium to bring your message across? In total disbelief we have been watching the news on the Norwegian attacks. I wish the Norwegians strenght and faith in dealing with this horrific event. And the man who is responable, please let now give him a huge international stage in the news. The less said about him the better! It frightens me that others might be inspired. Today at 12 hrs we also will take a moment of silence.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten